Primăria comunei Zătreni
Județul Vâlcea

Anunțuri

3 oferte vanzare teren extravilan

Ofertă vanzare teren Gherghe Costel, Gherghe Nicolae + notificare preemtori

Ofertă vanzare teren ,vanzători Sandu Ioan, Proteasa Nicolița

Proces verbal finalizare procedură și derulare procedură, teren- Țoția Nicoleta – Ramona

Oferta vanzare teren extravilan

3 Procese verbale finalizare procedură preemțiune

Ofertă Vanzare teren Țoția Ramona-Nicoleta

Ofertă vanzare teren extravilan plus Listă preemtori

Oferta vanzare teren 3014 mp

anunt-mediu

Oferte Vânzare Teren Extravilan

ANUNT MEDIU

ANUNT MEDIU

Ofertă vanzare teren forestier

P-V finalizare procedură preemțiune- teren Demetrescu

Proces verbal derulare procedură teren Demetrescu

Anunț Comuna-Zatreni-concesionare magazie cereale și teren aferent

PROCESE VRBALE DERULARE ȘI FINALIZARE PROCEDURĂ

3 procese verbale finale preemțiune

oferta vânzare teren nr. 7

Proces-verbal finalizare procedură preemțiune

OFERTĂ VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN

Procese-verbale , teren livadă și păsune

PROCES VERBAL DERULARE PREEMȚIUNE TEREN AGRICOL 0,2562 HA

Listă preemtori- teren extravilan – Ciorobea Gheorghe

OFERTĂ VÂNZARE TEREN

Anunț Comuna-Zatreni-concesionare-cămin cultural și teren aferent

Contract Cadru concesionare Cămin Cultural Zătreni

Documentatie atribuire Concesionare Camin Cultural Zătreni

Proces – verbal derulare preemțiune, Gheorghiță Adina-Ramona

ANUNT SISTEM DE RETURNARE GARANȚIE

3 OFERTE VÂNZĂRI TERENURI EXTRAVILANE

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE- EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

INFORMARE SOLICITARE LA SGA OLT AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR PT REALIZAREA LUCRĂRII EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ZĂTRENI VÂLCEA

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.07.2022 – COMPARTIMENT AGRICULTURĂ, CADASTRU ȘI URBANISM

ANUNȚ REZULTAT PROBA INTERVIU – CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.07.2022 – COMPARTIMENT AGRICULTURĂ, CADASTRU ȘI URBANISM

ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISĂ – CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.07.2022 – COMPARTIMENT AGRICULTURĂ,CADASTRU ȘI URBANISM

Raport Final Concurs Contabilitate 21.07.2022

Barem de corectare varianta 2 , CONCURS CONTABILITATE 21.07.2022

ANUNȚ REZULAT FINAL CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.07.2022 – COMPARTIMENT AGRICULTURĂ, CADASTRU ȘI URBANISM

ANUNȚ SELECTIE DOSARE CONCURS CONTABILITATE

Anunț selecție dosar concurs -Consilier, Clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricultură, Cadastru și Urbanism

Anunt Concurs consilier debutant Compartiment Agricultura Cadastru și Urbanism

Anunt Concurs Consilier debutant Compartiment Contabilitate

ANUNT Comuna Zatreni concesionare clădirea comercială

Anunt inchiriere izlazuri

RAPORT FINAL CONCURS SECRETAR GENERAL UAT

ANUNȚ CONCURS SECRETAR, PROBA SCRISĂ ȘI INTERVIU

Anunț selecție dosar concurs pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR DEBUTANT – COMPARTIMENT URBANISM

ANUNȚ SELECTIE DOSARE CONCURS SECRETAR GENERAL U.A.T. ZĂTRENI

raport_evaluare concesionare

documentatie atribuire concesionare subsol

studiu oportunitate CONCESIONARE grajd

documentatie atribuire concesionare grajd

studiu oportunitate CONCESIONARE spatiu

documentatie atribuire concesionare spatiu com

studiu oportunitate CONCESIONARE spatiu subsol

Declarație pe propria răspundere

Formular de înscriere

CV – Europass

ANUNȚ CONCURS 18 APRILIE 2022

Comuna Zatreni concesionare subsol

Comuna Zatreni concesionare grajd bovine

Comuna Zatreni concesionare clădirea comercială

Dispozitia 24.02.2022

RAPORT FINAL EXAMEN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORT FINAL EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL COMPARTIMENT AGRICULTURĂ CADASTRU

ANUNȚ FINAL REZULTAT EXAMEN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL – 10.11.2021

Comunicare rezultat final concurs inspector departament juridic

Comunicat rezultat proba interviu

Comunicare rezultat lucrari scrise

Anunt selectie dosare candidati pentru concurs inspector clasa 1

Anunt concurs post

ANEXA 1 – Formular de inscriere (1)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (1)

Curriculum vitae Europass..

Anunt privind desfasurarea sedinte de dezvbatere publica pentru Autorizatia Integrata de Mediu

Anunt privind rezultatul la proba interviu pentru examen ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant – Compartimentul Impozite si Taxe Locale

Raport final al examenului/concursului pentru ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant – Compartimentul Impozite si Taxe Locale

Anunt privind rezultatul final pentru examen ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant – Compartimentul Impozite si Taxe Locale

Anunt rezultate examen ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant – Compartimentul Impozite si Taxe Locale 15.04.2021

Anunt rezultate concurs ocupare functie publica de executie Inspector – Compartimentul Juridic, Resurse Umane si stare Civila 15.04.2021

Anunt privind selectia dosarelor candidatilor – Resurse Umane si stare Civila 07.04.2021

Anunt privind selectia dosarelor candidatilor – Impozite si Taxe Locale 07.04.2021

15.03.2021 – Anunț, bibliografii, atribuții, conținut dosar

ANEXA 1 – Formular de inscriere

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Curriculum vitae Europass

Detalii scrutin – AEP Registrul electoral – 05.11.2020

P.V. delimitare sectii – 05.11.2020

P.V. afișare ordin constituire – 28.10.2020

încheiere validare mandat primar

încheiere validare mandate consilier

Anunțuri

3 oferte vanzare teren extravilan

Ofertă vanzare teren Gherghe Costel, Gherghe Nicolae + notificare preemtori

Ofertă vanzare teren ,vanzători Sandu Ioan, Proteasa Nicolița

Proces verbal finalizare procedură și derulare procedură, teren- Țoția Nicoleta – Ramona

Oferta vanzare teren extravilan

3 Procese verbale finalizare procedură preemțiune

Ofertă Vanzare teren Țoția Ramona-Nicoleta

Ofertă vanzare teren extravilan plus Listă preemtori

Oferta vanzare teren 3014 mp

anunt-mediu

Oferte Vânzare Teren Extravilan

ANUNT MEDIU

ANUNT MEDIU

Ofertă vanzare teren forestier

P-V finalizare procedură preemțiune- teren Demetrescu

Proces verbal derulare procedură teren Demetrescu

Anunț Comuna-Zatreni-concesionare magazie cereale și teren aferent

PROCESE VRBALE DERULARE ȘI FINALIZARE PROCEDURĂ

3 procese verbale finale preemțiune

oferta vânzare teren nr. 7

Proces-verbal finalizare procedură preemțiune

OFERTĂ VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN

Procese-verbale , teren livadă și păsune

PROCES VERBAL DERULARE PREEMȚIUNE TEREN AGRICOL 0,2562 HA

Listă preemtori- teren extravilan – Ciorobea Gheorghe

OFERTĂ VÂNZARE TEREN

Anunț Comuna-Zatreni-concesionare-cămin cultural și teren aferent

Contract Cadru concesionare Cămin Cultural Zătreni

Documentatie atribuire Concesionare Camin Cultural Zătreni

Proces – verbal derulare preemțiune, Gheorghiță Adina-Ramona

ANUNT SISTEM DE RETURNARE GARANȚIE

3 OFERTE VÂNZĂRI TERENURI EXTRAVILANE

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE- EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

INFORMARE SOLICITARE LA SGA OLT AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR PT REALIZAREA LUCRĂRII EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ZĂTRENI VÂLCEA

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.07.2022 – COMPARTIMENT AGRICULTURĂ, CADASTRU ȘI URBANISM

ANUNȚ REZULTAT PROBA INTERVIU – CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.07.2022 – COMPARTIMENT AGRICULTURĂ, CADASTRU ȘI URBANISM

ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISĂ – CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.07.2022 – COMPARTIMENT AGRICULTURĂ,CADASTRU ȘI URBANISM

Raport Final Concurs Contabilitate 21.07.2022

Barem de corectare varianta 2 , CONCURS CONTABILITATE 21.07.2022

ANUNȚ REZULAT FINAL CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.07.2022 – COMPARTIMENT AGRICULTURĂ, CADASTRU ȘI URBANISM

ANUNȚ SELECTIE DOSARE CONCURS CONTABILITATE

Anunț selecție dosar concurs -Consilier, Clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricultură, Cadastru și Urbanism

Anunt Concurs consilier debutant Compartiment Agricultura Cadastru și Urbanism

Anunt Concurs Consilier debutant Compartiment Contabilitate

ANUNT Comuna Zatreni concesionare clădirea comercială

Anunt inchiriere izlazuri

RAPORT FINAL CONCURS SECRETAR GENERAL UAT

ANUNȚ CONCURS SECRETAR, PROBA SCRISĂ ȘI INTERVIU

Anunț selecție dosar concurs pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR DEBUTANT – COMPARTIMENT URBANISM

ANUNȚ SELECTIE DOSARE CONCURS SECRETAR GENERAL U.A.T. ZĂTRENI

raport_evaluare concesionare

documentatie atribuire concesionare subsol

studiu oportunitate CONCESIONARE grajd

documentatie atribuire concesionare grajd

studiu oportunitate CONCESIONARE spatiu

documentatie atribuire concesionare spatiu com

studiu oportunitate CONCESIONARE spatiu subsol

Declarație pe propria răspundere

Formular de înscriere

CV – Europass

ANUNȚ CONCURS 18 APRILIE 2022

Comuna Zatreni concesionare subsol

Comuna Zatreni concesionare grajd bovine

Comuna Zatreni concesionare clădirea comercială

Dispozitia 24.02.2022

RAPORT FINAL EXAMEN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORT FINAL EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL COMPARTIMENT AGRICULTURĂ CADASTRU

ANUNȚ FINAL REZULTAT EXAMEN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL – 10.11.2021

Comunicare rezultat final concurs inspector departament juridic

Comunicat rezultat proba interviu

Comunicare rezultat lucrari scrise

Anunt selectie dosare candidati pentru concurs inspector clasa 1

Anunt concurs post

ANEXA 1 – Formular de inscriere (1)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (1)

Curriculum vitae Europass..

Anunt privind desfasurarea sedinte de dezvbatere publica pentru Autorizatia Integrata de Mediu

Anunt privind rezultatul la proba interviu pentru examen ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant – Compartimentul Impozite si Taxe Locale

Raport final al examenului/concursului pentru ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant – Compartimentul Impozite si Taxe Locale

Anunt privind rezultatul final pentru examen ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant – Compartimentul Impozite si Taxe Locale

Anunt rezultate examen ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant – Compartimentul Impozite si Taxe Locale 15.04.2021

Anunt rezultate concurs ocupare functie publica de executie Inspector – Compartimentul Juridic, Resurse Umane si stare Civila 15.04.2021

Anunt privind selectia dosarelor candidatilor – Resurse Umane si stare Civila 07.04.2021

Anunt privind selectia dosarelor candidatilor – Impozite si Taxe Locale 07.04.2021

15.03.2021 – Anunț, bibliografii, atribuții, conținut dosar

ANEXA 1 – Formular de inscriere

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Curriculum vitae Europass

Detalii scrutin – AEP Registrul electoral – 05.11.2020

P.V. delimitare sectii – 05.11.2020

P.V. afișare ordin constituire – 28.10.2020

încheiere validare mandat primar

încheiere validare mandate consilier