Primăria comunei Zătreni
Județul Vâlcea

Anunt privind rezultatul la proba interviu pentru examen ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant - Compartimentul Impozite si Taxe Locale