Primăria comunei Zătreni
Județul Vâlcea

Anunt privind rezultatul final pentru examen ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant - Compartimentul Impozite si Taxe Locale