Primăria comunei Zătreni
Județul Vâlcea

Raport final al examenului/concursului pentru ocupare functie publica de executie publica Inspector debutant - Compartimentul Impozite si Taxe Locale