Primăria comunei Zătreni
Județul Vâlcea

INFORMARE SOLICITARE LA SGA OLT AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR PT REALIZAREA LUCRĂRII EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ZĂTRENI VÂLCEA