Primăria comunei Zătreni
Județul Vâlcea

ANEXA 1C LISTA preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinta (1)