Primăria comunei Zătreni
Județul Vâlcea

Date statistice

Suprafață (ha)

Intravilan (ha)

Extravilan (ha)

Populație

Nr. grădinițe

Nr. școli

Date statistice

Suprafață (ha)

Intravilan (ha)

Extravilan (ha)

Populație

Nr. grădinițe

Nr. școli