Primăria comunei Zătreni
Județul Vâlcea

HOTĂRÂRE -teren casă